Ga naar de inhoud
 1.     Opening
 2.     Notulen Najaarsvergadering Wedstrijdcommissie  2022
 3.     Ingekomen en Uitgaande stukken
 4.     Mededelingen
 5.     Evaluatie wedstrijden senioren
 6.     Evaluatie wedstrijden ouderen
 7.     Wedstrijdprogramma ouderen 2024
 8.     Wedstrijdprogramman senioren 2024
 9.     Pauze met verloting
 10.    Prijsuitreiking Buiten Beleven senioren
 11.    Prijsuitreiking Buiten Beleven ouderen
 12.    Wisseling voorzitterschap wedstrijdcommissie
 13.    Rondvraag
 14.    Sluiting
 15.    Prijsuitreiking verloting