Ga naar de inhoud

De organisatie structuur ziet er als volgt uit

Hoofdbestuur:
Taken o.a. zijn het aansturen van de commissies.
Contacten met gemeente Hoogeveen,  Federatie Oost Nederland, Rayon 3,  SVN en het Waterschap Drents- en Overijsselse Delta.

 

Wedstrijdcommissie:
Organiseert o.a. wedstrijden voor de leden.
Er zijn 2 groepen, senioren wedstrijden en wedstrijden voor ouderen.

 

Jeugdcommissie:
Organiseert o.a. wedstrijden voor de jeugd.
De jeugd bestaat uit 2 groepen jeugd tot 11 jaar en jeugd van 12 tot 18 jaar.

 

Commissie water en vistandbeheer:
Draagt zorg voor een gezond viswater met een goede visstand.